Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Metoda Tomatisa-trening uwagi słuchowej

W ZSS nr 9 pracuje wykwalifikowana kadra. Mamy 2 nauczycielki, które ukończyły szkolenie z zakresu stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą Tomatisa /I.Adamczyk oraz M.Straszewska/. Jednym z problemów naszych uczniów jest trudność w selekcji i analizie dźwięków. Powoduje to brak umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem, co jest konieczne w przypadku poprawnego czytania i pisania oraz wypowiadania się. Dla naszych uczniów jest to dodatkowa możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych prowadzonych na terenie naszej szkoły.


Nasza szkoła posiada profesjonalny sprzęt do treningu słuchowego metodą Tomatisa. Pracownia wyposażona jest w następujące zaplecze techniczne: 
• elektroniczne ucho tj. system zarządzania dźwiękiem 
• audiogram dostosowany do potrzeb diagnostycznych metody Tomatisa 
•12 słuchawek z urządzeniami wibrującymi umożliwiającymi odbieranie i przetwarzanie bodźców akustycznych na dotykowe- przewodnictwo kostne i powietrzne 
• odtwarzacz źródła dźwięku , o parametrach wymaganych dla metody Tomatisa 
• materiał dźwiękowy w ilości 54 płyt CD audio 
• komputer z oprogramowaniem


Poddajemy naszych uczniów treningowi słuchowemu metodą Tomatisa w celu wyćwiczenia i usprawnienia zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany.


W czasie zajęć nasi uczniowie słuchają muzyki za pomocą słuchawek relaksując się na sakwach rehabilitacyjnych, a dodatkowo wykonują różne zadania, które wspomagają metodę Tomatisa tj. ćwiczenia z zakresu analizy i syntezy wzrokowej, pamięci i spostrzegania, ćwiczenia ruchowe, grafomotoryczne, pracują z mikrofonem i swoim głosem itp.


W ramach projektów EFS kupiliśmy wiele pomocy dydaktycznych: edukacyjnych gier planszowych, kart pracy, materiałów plastycznych oraz sprzęt rehabilitacyjny /materace, sakwy/ itp. Materiały te wyposażają świetnie pracownię rewalidacyjną oraz uatrakcyjniają zajęcia naszym dzieciom, a nam nauczycielom bardzo ułatwiają pracę. 

opracowała:Małgorzata Straszewska

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?