Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Integracja Sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNZA 
W ZSS NR 9 PRZY ULICY LETNISKOWEJ 1 W ZDROJACH
 

Od września 2013 uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach Integracji Sensorycznej w ramach godzin lekcyjnych. Posiadamy specjalnie do tego przystosowaną salę, wyposażoną w odpowiednie przyrządy do ćwiczeń oraz wykwalifikowaną kadrę.


Na dzień dzisiejszy co piąte dziecko ma problemy z powiązaniem tego co słyszy, z tym co widzi i czego dotyka. Można powiedzieć , że ich zmysły nie współpracują. Brak współdziałania miedzy setkami sygnałów docierających do mózgu kilkulatka daje o sobie znać najczęściej wtedy, kiedy dziecko trafia do szkoły. Dziecko nie może złożyć liter w jeden wyraz. Jego palce nie potrafią pisać. Widzi ale ma problemy z przepisaniem z tablicy. Słyszy ale nie może zapamiętać. Chodzi ale często się potyka, wpada na futryny czy ściany. Zastanawiamy się co dolega naszym dzieciom?


Wszyscy znamy zmysł słuchu, wzroku, smaku i węchu, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nasz układ nerwowy odbiera, segreguje i rejestruje informacje płynące z dotyku, ruchu , siły grawitacji ( układ przedsionkowy) i pozycji ciała (propriocepcja). Te trzy najbardziej podstawowe zmysły dotykowy, proprioceptywny i przedsionkowy odgrywają zasadniczą rolę we wzroście i rozwoju dziecka.


Terapia integracji sensorycznej polega na wielokierunkowej i wielozmysłowej stymulacji dziecka przez zabawę. Ma na celu poprawę funkcjonowania wszystkich zmysłów oraz całego procesu integracji bodźców w ośrodkowym układzie nerwowym. Wczesne rozpoznanie deficytów procesów przetwarzania sensorycznego pozwala na efektywną terapię, by umożliwić dzieciom dobre samopoczucie oraz radość płynącą z zabawy i nauki. Integracja Sensoryczna to skomplikowany proces ośrodkowego układu nerwowego pozwalający na właściwą ocenę sytuacji oraz umożliwiający adekwatną reakcję. Mózg musi odebrać informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznać je, posegregować i zinterpretować, a w końcu zintegrować w spójną całość. Twórczyni metody A. Jean Ayres podkreślała, iż adekwatna integracja jest podstawą normalnego uczenia się. Zaburzenia mogą być różne, dotyczyć jednego lub kilku zmysłów i mogą występować na każdym etapie tego procesu: rejestracji bodźca, różnicowania, przewodzenia lub też jego interpretacji. Występowanie jakiegokolwiek zaburzenia bardzo utrudnia wywołanie adekwatnej reakcji lub wiąże się ona z nadmiernym wydatkiem energetycznym, co utrudnia funkcjonowanie w życiu codziennym.


Kiedy warto zwrócić się o pomoc do terapeuty? 
Jeśli dziecko:

 • jest niezgrabne ruchowo, przewraca się, obija i potyka
 • ma kłopoty z rzucaniem i łapaniem piłki
 • nie potrafi przeskakiwać przez przeszkody
 • nie lubi bawić się masami plastycznymi i wykazuje awersje na dotyk
 • ma problemy z nauką jazdy na rowerze, hulajnodze
 • jest w ciągłym ruchu lub unika ruchu
 • nie zawsze rozumie polecenia do niego kierowane
 • ma problem z zapamiętywaniem
 • jest nadwrażliwe słuchowo lub nie słyszy dostatecznie pewnych dźwięków
 • nie lubi wycinać, rysować, źle trzyma przybory pisarskie
 • zbyt mocno ściska przedmioty, zbyt mocno przytula się
 • jest niechętne do obcinania włosów i paznokci oraz innych zabiegów pielęgnacyjnych
 • wykazuje opóźnienia w rozwoju mowy
 • ma trudności z koncentracją
 • często chodzi na palcach
 • lubi przepychanie się lub ciągnięcie innych osób
 • ma skłonność do przesadnych reakcji na otoczenie
 • nie ma ustalonej dominacji ręki (dotyczy dzieci powyżej 4 roku życia)
 • ma trudności z zasypianiem

opracowała: Katarzyna Raduszewska

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?