Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Rodzicu!

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 informuje o rozpoczęciu rekrutacji do:

 

1. Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25

  •  klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego taka, jak w innych szkołach masowych

- wzór świadectwa jest taki sam, jak w szkole ogólnodostępnej

- klasy od 8 do 16 uczniów

- na każdym z dokumentów pomija się określenie „specjalna”

- po ukończeniu szkoły dziecko może kontynuować naukę w dowolnie wybranej przez siebie szkole ogólnodostępnej lub specjalnej

  • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- odrębna podstawa programowa kształcenia ogólnego

- klasy od 4-8 uczniów

 

2. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia indywidualne w domu w wymiarze 10 h tygodniowo lub zajęcia zespołowe na terenie szkoły w wymiarze 20 h tygodniowo. Edukacja od 3 do 25 roku życia.

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wydanej przez Poradnię Psychologiczno– Pedagogiczną. Zajęcia w wymiarze 1 godziny w tygodniu, prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów.

 

 

Przez cały rok szkolny trwa nabór uzupełniający  uczniów do wszystkich klas.

 

Aby zapisać dziecko do szkoły należy dostarczyć następujące dokumenty:
- oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzającego niepełnosprawność intelektualną stopnia  lekkiego,   umiarkowanego lub znacznego;

- odpis aktu urodzenia dziecka;

- ostatnie świadectwo szkolne.

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?