Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PRZYGODA Z COMENIUSEM 

Pracując w szkole specjalnej od 10 lat - uczę języka angielskiego dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wiedziałam, że kontakt z żywym językiem jest najlepszą zachętą i motywacją do nauki języka obcego. Większość uczniów naszej szkoły nie stać jest na wyjazd za granicę, dlatego też z mojej inicjatywy od wielu lat naszą szkołę odwiedzają wolontariusze i przyjaciele z Wielkiej Brytanii. 
Podczas jednego z takich pobytów, gościliśmy w naszej szkole nauczycielkę ze szkoły specjalnej w Nottingham. Wówczas to zrodził się pomysł o podjęciu działań w kierunku nawiązania współpracy w ramach programu COMENIUS. 
Cztery miesiące później obyła się wizyta przygotowawcza, podczas której gościliśmy panią dyrektor Glansy Clinton i nauczycielkę Audrey Nicholson z Carlton Digby School z Nottingham. Wizyta ta zaowocowała wspólnym wielostronnym partnerskim projektem w ramach programu COMENIUS pt.: ”Jest OK. – powiedzieć NIE” projekt nasz uzyskał wsparcie z Komisji Europejskiej w ramach Programu „ Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Comeniusa. Jest to wielokierunkowy projekt, który przy użyciu kukiełek ma na celu podnieść osobistą świadomość i poczucia bezpieczeństwa dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W programie tym biorą udział trzy małe szkoły specjalne z Anglii, które pracują (ramię w ramię) wspólnie z naszą szkołą specjalną z Polski i dużą szkołą podstawową z Turcji, w której są uczniowie ze specjalnymi potrzebami. 
Projekt jest podzielony na sześć obszarów/dziedzin obejmujących sferę osobistego bezpieczeństwa, obszary te to : Relacje, Uwaga Obcy, Uzależnienia od Alkoholu i Narkotyków, Dobry Dotyk – Zły Dotyk, Presja Rówieśników-Środowiska, Wywieranie Nacisku – Zastraszanie. 
Podczas pierwszego roku trwania projektu 2009/2010 pracowaliśmy nad następującymi obszarami: Relacje, Uwaga Obcy i Uzależnienia od Alkoholu i Narkotyków. W trakcie trwania projektu okazało się, że podjęte tematy są niezmiernie ważne w osobistym życiu naszych uczniów, ponieważ przy swoich ograniczonych możliwościach komunikacyjnych stają się grupą wysokiego ryzyka wymagająca dodatkowego wsparcia. 
Użycie kukiełek w projekcie umożliwia bezosobowe omówienie wrażliwych tematów i wzmocnienie uczniów w wyrażaniu swoich myśli w sposób werbalny i niewerbalny. W listopadzie 2009 r. odbyło się pierwsze trzydniowe warsztaty w Anglii, gdzie przedstawiciele wszystkich partnerskich szkół spotkali się i wymienili doświadczeniami, metodami, kukiełkami wykonanymi w swoich szkołach oraz plakatami na temat Relacji. 
W miesiącu marcu w naszej szkole gościliśmy naszych partnerów z wizytą roboczą. Podczas trwania wizyty odbyła się międzynarodowa konferencja na temat Programu Profilaktycznego „Jest OK. – powiedzieć NIE” na której uczestnicy otrzymali materiały informacyjne i metodyczne w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. W maju 2010 roku troje nauczycieli z naszej szkoły poleciało na wymianę do szkoły tureckiej. To co najbardziej jest cenne w naszej międzynarodowej współpracy to nabyte bardzo ważne umiejętności społeczne niezbędne w funkcjonowaniu społecznym przez naszych uczniów, kiedy i w jakich sytuacjach należy mówić NIE! Ważne jest również zaangażowanie rodziców w proces kształcenia oraz uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez różne formy i metody nauczania, co podniosło atrakcyjność naszej szkoły w środowisku lokalnym i na szczeblu krajowym ( ponieważ koordynator projektu zdobył trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider Comeniusa, lider w edukacji”). Ważne jest również osobiste doświadczenie zdobyte podczas wymiany przez nauczycieli, wzbogacenie warsztatu pracy, poznanie nowych rozwiązań, wprowadzanie nowych pomysłów, metod i form pracy. Nauczyciele po każdym z wyjazdów są pełni entuzjazmu i zachęty do dalszego osobistego rozwoju zawodowego oraz do nauki języka angielskiego. Jako koordynator projektu za cenny, ważny sukces uważam pracę zespołową nauczycieli w realizacji projektu, co sprawia, że wspólnie możemy się uczyć od siebie nawzajem. 

Katarzyna Kowalińska

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?