Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

„Wszyscy mówimy jednym głosem” relacja z międzynarodowej konferencji 
„ Alfred Radzi”

Renata Borten - nauczyciel ZSS nr 9 

18 listopada 2008 roku odbyła się w naszej szkole konferencja poświęcona programowi profilaktycznemu „Alfred Radzi”. Twórcą programu, którego celem jest uczenie dzieci jak zachowywać się w obliczu zagrożeń, jest Peter Green z Wielkiej Brytanii – dyrektor Chrześcijańskiej Organizacji Pomocy Dzieciom i Rodzinom. 
Konferencja zgromadziła licznie nauczycieli przedszkoli, nauczycieli szkół podstawowych masowych i specjalnych, aspirantów ds. nieletnich, strażników miejskich, rodziców. 
Wśród zaproszonych gości oraz współorganizatorów znaleźli się: sam Peter Green ze swoją kukiełką o imieniu Alfred, Mariusz Socha – dyrektor agendy „Alfred Radzi”, przedstawiciele szczecińskiej Policji oraz angielski policjant Tim Godwin. 
Program „Alfred Radzi” realizujemy w naszej placówce od 2001 roku. Od samego początku ściśle współpracujemy z Komendą Miejską Policji w Szczecinie przy szczególnym poparciu Komendanta Wojewódzkiego oraz z Agendą „ Alfred Radzi” Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP . Ma on na celu propagowanie prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach życiowych, w których znajdują się nasi uczniowie. Kukiełka Alfred w sposób bardzo atrakcyjny, dostępny i zabawny przedstawia treści, które często są trudne do omówienia podczas typowych lekcji. 
Konferencję otworzyła Dyrektor naszej szkoły Pani Iwona Postawa. Zwróciła uwagę na to, iż będąc pionierami w realizacji tego programu, specjalizujemy się w pisaniu nowych scenariuszy lekcji, organizowaniu konferencji oraz systematycznym prowadzeniu zajęć przez wielu nauczycieli naszej placówki. Zasygnalizowała elastyczność i uniwersalność programu, który można z powodzeniem stosować w pracy ze wszystkimi dziećmi , niezależnie od ich poziomu intelektualnego. Podkreśliła, że rok 2008/2009 został ogłoszony w naszej szkole „Rokiem Alfreda”. Przypomniała, że to już druga konferencja w tym roku. Pierwsza poświęcona była problematyce rasizmu. 
Następnie głos zabrali: Pierwszy Zastępca KW Policji w Szczecinie Pan Jacek Fabisiak, Tim Godwin – policjant z Anglii, aspirant sztabowy KM Policji w Szczecinie Pan Andrzej Szrajber, a zaraz po nim Dyrektor Agendy „Alfred Radzi”- Pastor Mariusz Socha. Zwrócili oni szczególną uwagę na ogromne wartości wychowawcze programu, jego skuteczność oraz niekonwencjonalny sposób przekazu informacji. Docenili fakt doskonałej współpracy naszej placówki z Policją oraz Agendą „Alfred Radzi”. Stąd też znamienne hasło, które przewijało się stale podczas konferencji „Wszyscy mówimy jednym głosem”. 
Bardzo wzruszającym momentem podczas konferencji było wystąpienie jednej z matek naszych dzieci, p. Anny Wołczyk, wychowującej od 18 lat niepełnosprawną intelektualnie córkę. W szczery i silnie emocjonalny sposób opowiedziała swoją historię, wskazując na niezwykłe efekty jakie przyniósł ten oryginalny sposób nauczania. Jej wystąpienie stało się najlepszą rekomendacją dla programu, który od lat realizujemy. Nie ma bowiem nic bardziej przekonującego, niż wypowiedź osoby borykającej się przez długie lata z tak trudnym problemem. Wszyscy uczestnicy konferencji z niecierpliwością oczekiwali na wystąpienie twórcy programu, Pastora Petera Greena. Z ogromnym zaciekawieniem słuchali relacji dotyczących początków programu, oraz problemów - które jak to często bywa - towarzyszą nowym inicjatywom. Wszyscy mogli zobaczyć na żywo słynną kukiełkę o imieniu Alfred. Mogli dostrzec jej walory estetyczne, siłę ekspresji oraz przekonywania. Przez chwilę wszyscy uczestnicy konferencji „poczuli się dziećmi” i z ogromnym zaciekawieniem przyglądali się i przysłuchiwali nietypowej lalce oraz jej opiekunowi i animatorowi.

     


Kulminacyjnym i najbardziej ekscytującym punktem konferencji okazała się praktyczna lekcja przeprowadzona przez pedagoga naszej szkoły Panią Grażynę Dziadkowiec, o temacie „Zły dotyk – dobry dotyk”. Wszyscy byli niezwykle ciekawi, jak informacje na tak trudny temat, uda się przekazać dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną. Jednak Pani pedagog w mistrzowski i wysoce metodyczny sposób przeprowadziła zajęcia opatrując je jednocześnie merytorycznym, bieżącym komentarzem. Wskazywał on obserwującym uczestnikom konferencji różne możliwe sposoby przeprowadzenia tego typu zajęć z wszystkimi dziećmi, nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną. 
Pani pedagog bardzo przystępnie i obrazowo przybliżyła tak delikatną materię, jaką jest molestowanie seksualne. Zaangażowała w tę lekcję naszych podopiecznych wzbudzając w nich aktywność i zaciekawienie, oraz wywołując naturalne reakcje pełne emocji. Puentą wartości przeprowadzonej lekcji niech będzie sentencja zapisana w Pamiątkowej Księdze Szkoły przez jedną z uczestniczek: „ Znowu przypomniało mi się, że lepszy jest przykład niż wykład”. 
Na koniec spotkania uczniowie naszej szkoły, wręczyli Panu Peterowi Greenowi nagrodę „Serce za serce”, przyznaną przez Samorząd Szkolny. Honoruje ona osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone dla naszej placówki. 
Całą Konferencję profesjonalnie prowadziła nasza szkolna koleżanka Pani Katarzyna Kowalińska, nauczycielka j. angielskiego. Warto dodać, iż Pani Katarzyna stale współpracuje z Pastorem Greenem, pełniąc rolę tłumacza podczas jego wizyt w naszej szkole i innych placówkach edukacyjnych naszego miasta. . 
Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom niezwykły prezent – świeżo wydany na okoliczność „Roku Alfreda” Biuletyn Szkolny zawierający, między innymi , scenariusze lekcji w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Konferencja zorganizowana w naszej szkole spotkała się z uznaniem gości i w pełni przekonała uczestników, że skuteczność realizacji hasła „Wszyscy mówimy jednym głosem” jest ściśle zależna od zaangażowania całego środowiska wychowawczego dziecka. Opracowała: Renata Borten

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?