Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 


PROGRAM COMENIUS – 5 MOBILNOŚĆ 
RAPORT 

Wyjazd do Turcji /5 mobilność/ odbył się w dniach 20 – 24.03.2011 r. Zgodnie z założeniami projektu, miałyśmy okazję zapoznać się z organizacją pracy w partnerskiej szkole oraz wymienić się doświadczeniami związanymi z realizacją projektu „Jest OK – powiedzieć NIE” z nauczycielami tureckiej oraz brytyjskich szkół. Gospodarze zadbali o to, aby czas u nich spędzony był maksymalnie i efektywnie wykorzystany. 
Wizytę w szkole w Eskisehir rozpoczęliśmy od tradycyjnego w Turcji apelu, rozpoczynającego każdy nowy tydzień, podczas którego wciągana jest na maszt flaga Turcji, uczniowie śpiewają hymn państwowy oraz powtarzają za dyrektorem szkoły narodowe, patriotyczne hasła. Było to dla nas zaskakujące doświadczenie, które jednak wyraźnie ukazało karność uczniów i ich bezwzględne podporządkowanie się obowiązującym tradycjom. Następnie po krótkiej wizycie u dyrektora szkoły miałyśmy okazję zwiedzić szkołę i obejrzeć w klasach realizujących projekt krótkie, przygotowane przez uczniów scenki związane z V obszarem „Wywieranie nacisku – Zastraszanie”. 
Szkoła w Eskisehir składa się z trzech odrębnych budynków, w których uczy się ok. 1200 uczniów. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są niewielkie, a klasy bardzo liczne – ok. 40 osobowe. Naszą szczególną uwagę zwrócił fakt, że w dwuosobowych ławkach siedzi po trzech uczniów, co uniemożliwia im swobodną pracę na lekcji i jest nie do pomyślenia w polskiej szkole. Nowością dla nas był również brak szatni – kurtki uczniów wiszą na ściennych wieszakach w klasach. Wszystkie dzieci obowiązują szkolne mundurki. 
Po obejrzeniu szkoły udaliśmy się do szkoły specjalnej w Eskisehir i odwiedziłyśmy jedną z klas. Nasze największe zainteresowanie wzbudziły pokazane nam przez nauczycielkę klasy podręczniki. W naszej ocenie, ujęte w nich ćwiczenia były bardzo ciekawe i mogłybyśmy je z powodzeniem wykorzystywać w pracy z naszymi uczniami. Ćwiczenia rozwijające funkcje analizatora wzrokowego, spostrzeganie czy też umiejętności matematyczne i graficzne nie wymagają znajomości języka tureckiego i bez wątpienia mogłyby wzbogacić nasz warsztat pracy. 
Wieczór spędziłyśmy na podsumowaniu konkursu plastycznego nt. Wywierania nacisku – Zastraszania, które odbyło się w Centrum Handlowym. W konkursie wzięli udział uczniowie kilku szkół Eskisehir. Obecni byli przedstawiciele mediów oraz miejscowi notable, co bardzo pozytywnie przełożyło się na promocję szkoły w środowisku. 
Drugiego dnia naszej wizyty w zaprzyjaźnionej szkole, miałyśmy okazję uczestniczyć w akademii, podczas której uczniowie przedstawili nam sposób, w jaki realizowali V obszar projektu „Wywieranie nacisku – Zastraszanie”. Poprzez taniec i ruch wyrażali swoje emocje. Zachwyciło nas bogactwo strojów, muzyka oraz przede wszystkim sposób, w jaki dzieci potrafiły zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Wzruszający był moment, w którym mogłyśmy obserwować tureckie dzieci tańczące krakowiaka. Nauczyciele zadbali, aby w programie uroczystości nie zabrakło polskich i brytyjskich akcentów. 
Po akademii zwiedzałyśmy nowo wybudowany budynek, przeznaczony do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w każdym wieku. 
Trzeci dzień był poświęcony podsumowaniu pracy nad V obszarem, podzieleniem się pracami, prezentacjami oraz doświadczeniami zdobytymi podczas jego realizacji. Nauczyciele wszystkich partnerskich szkół, w obecności uczniów biorących udział w projekcie kolejno przedstawiali i omawiali przygotowane przez siebie prezentacje. W naszej ocenie każda ze szkół wykazała się inwencją i kreatywnością, z każdej można zaczerpnąć pomysły, które uatrakcyjnią pracę z dziećmi. 
Podsumowując wizytę w Turcji chciałybyśmy podkreślić ogromną życzliwość i serdeczność tamtejszych nauczycieli oraz świetną organizację naszego tam pobytu. Gospodarze zadbali nie tylko o dogłębne pokazanie nam sposobu, w jaki realizowali V obszar projektu, ale również o to, aby pokazać nam najciekawsze miejsca swojego miasta – te współczesne i te związane z ich historią. 
Termin 6 mobilności ustalono na 4 – 7.07.2011 r. 
Anna Siarkiewicz, Renata Borten i Katarzyna Kowalińska


RAPOR Z UDZIAŁU Z I MOBILNOŚCI ( Anglia) w dniach 11- 14.11.2009 r. 
w ramach programu Comenius – projekt profilaktyczny „ Jest OK. – powiedzieć NIE” 

Podczas mobilności wspólnie z przedstawicielami 3 partnerskich szkół i specjalnych z Nottingham ( Carlton Digby School, Rosehill School i Derrymount School) oraz z jednej szkoły integracyjnej w Turcji ( Dr. Haul Akkurt) dzieliliśmy się doświadczeniami z realizacji I obszaru projektu pn. „ Relacje”. Wymieniliśmy się wykonanymi przez uczniów plakatami i kukiełkami. Oglądaliśmy zdjęcia, filmy i prezentacje w programie Power Point. Zwiedzaliśmy angielskie szkoły, uczestniczyliśmy w lekcjach otwartych, apelu szkolnym, braliśmy udział we wspólnych naradach. Był też czas na swobodne rozmowy podczas spotkań integracyjnych. 
Wnioski, refleksje

  • Obszar „ Relacje” został wielopłaszczyznowo ujęty poprzez poszczególne szkoły, między innymi dotyczył rodziny, kolegów, koleżanek, nauczycieli, kształtowania umiejętności społecznych, takich jak: przedstawianie się , okazywanie sympatii, proszenie o pomoc, składanie skargi.
  • Kukiełki wykonane przez uczniów wszystkich szkół były ciekawe, wykonane różną techniką i miały różnorodną formę
  • Kukiełki to doskonały klucz do komunikacji z uczniami niepełnosprawnymi. We wszystkich szkołach stały się one drogą do uczenia uczniów bezpieczeństwa. 
   Zastosowanie kukiełek w pracy z uczniami niepełnosprawnymi to atrakcyjna metoda aktywizująca ich wolę, myślenie, prowadząca do uzyskania zamierzonych celów. 
   Plakaty wyrażały sposoby realizacji projektu, uczyły w prosty sposób geografii, wskazywały na globalizację i ważność każdego dziecka 
   Uczniowie i nauczyciele wykazali się umiejętnościami w zakresie technologii komputerowej i informatycznej 
   Nauczyciele uczyli się wzajemnej komunikacji poprzez język angielski. Pobyt z ludźmi anglojęzycznymi wymusza uczenie się tego języka 
   Niezależnie od narodowości, kultury, kraju, wszystkie niepełnosprawne dzieci mają takie same potrzeby edukacyjne, które mogą zaspokoić tylko specjaliści w dziedzinie kształcenia specjalnego. 
   Korzyści jakie odniosłam z udziału w I Mobilności: 
   1.Nawiązałam nowe znajomości z nauczycielami pracującymi z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym. 
   2.Szczególnie zapamiętałam dwa wydarzenia: w Rosehill School 19 letni chłopak z autyzmem przywitał nas własnoręcznie zrobioną kukiełką wilka. Okazało się , że wilki to klucz do komunikacji z nim. Pokazywał projekt kukiełki, przez nią rozmawiał z nami, odpowiadał na zadawane mu pytania. Kukiełki to doskonała pomoc w dotarciu do dzieci zamkniętych we własnym świecie. Nauczyciel musi tylko wiedzieć jaka tematyka interesuje ucznia. Inny chłopiec w tej samej szkole podczas otwartej lekcji kręcił się na krześle, nie odzywał się. W momencie gdy podarowaliśmy mu przywiezioną z Polski kukiełkę przedstawiającą jedną z nauczycielek, zaczął głośno „Projekt uzyskał wsparcie z Komisji Europejskiej w ramach Programu „ Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Comenius. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, ani Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.” 


   HASŁO PRZEWODNIE PROJEKTU: „ Każdy uczeń dobrze wie, kiedy ma powiedzieć NIE”


   Postanowiliśmy, że pierwszy obszar – RELACJE zostanie zrealizowany w oparciu o : 
   Program „Alfred Radzi” 
   „Bądź bardzo odważny, nie daj się chuliganom” 
   Program Trening Zastępowania Agresji ART w zakresie treningu umiejętności społecznych :
  • przedstawianie się
  • wyrażanie uczuć
  • okazywanie uczuć
  • składanie skargi
  • proszenie o pomoc
  • i będzie bazował na relacjach :
  •  uczeń – uczeń
  • uczeń - nauczyciel, pedagog
  • ze specjalnym udziałem kukiełki Comenius, grającej rolę przyjaciela i nauczyciela dzieci.

     


    


     


„JEST OK- POWIEDZIEĆ NIE”

 

   W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy realizację dwuletniego przedsięwzięcia profilaktycznego w ramach międzynarodowego programu Comenius - Partnerstwo Szkół, przy współpracy z 3 szkołami specjalnymi w Anglii i 1 szkołą integracyjną w Turcji. 

 

   Program nosi tytuł „Jest OK - powiedzieć NIE.” 

 

   Program Comenius działa na rzecz wzmocnienia jakości edukacji dziecięcej, podstawowej i średniej w wymiarze europejskim oraz na rzecz poprawy mobilności uczniów i kadry nauczycielskiej z różnych państw europejskich. 

 

   Przez cały okres trwania projektu uczniowie i nauczyciele, z każdej z uczestniczących szkół, będą komunikować się/wymieniać się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami oraz pomocami dydaktycznymi, jakie powstaną w trakcie trwania projektu.

3 MARCA WIZYTA GRUPY WISŁA z Covenant Players

 

   W dniu 03 marca 2009 roku z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego pani Katarzyny Kowalińskiej gościliśmy w naszej szkole trzyosobową międzynarodową grupę teatralną Covenant Players. 

 

   Grupa WISŁA z Covenant Players przeprowadziła 3 lekcje w języku angielskim w klasach Ia, IIa i IIIa. 

 

   Przedstawiając dwie krótkie sztuki oraz jedno ćwiczenie w którym uczniowie mogli razem z aktorami przedstawiać w języku angielskim. W miłej atmosferze, zabawy i śmiechu uczniowie zostali zachęceni do mówienia po angielsku.

    
relację z imprezy przygotowała:Katarzyna Kowalińska


WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ SPECJALNĄ

 

   Od wielu lat w miesiącu maju naszą szkołę odwiedza grupa wolontariuszy z kościoła Św. Łukasza z Nottingham z Wielkiej Brytanii pod przewodnictwem Stuarta Holdena. 

 

   Grupa wolontariuszy wspiera naszą szkołę finansowo, biorąc udział w takich wydarzeniach szkoły jak: Otwarte Dni Szkoły, Dzień Dziecka, konferencje dla nauczycieli. 

 

   Wykonała też niektóre prace związane z odnowieniem naszej szkoły. Dzięki tym kontaktom nawiązaliśmy współpracę ze szkołą specjalną w Nottingham CARLTON DIGBY SCHOOL. 

 

   W dniach od 21 do 23 października 2008r. gościliśmy panią dyrektor Glenys Clinton oraz nauczycielkę Audrey Nicholson, która już była w naszej szkole w maju 2008. 

 

   W wyniku tej wizyty powstał pomysł wspólnego napisania projektu w ramach programu COMENIUS –Wielostronne Partnerstwo Szkół- Uczenie się przez całe życie pt. „ JEST OK.-POWIEDZIEĆ NIE !” . 

 

   W projekcie biorą udział następujące szkoły: trzy szkoły specjalne z Nottingham, jedna szkoła masowa z Turcji, która ma uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nasz szkoła; rolę koordynatora projektu przyjęła na siebie szkoła z Nottingham CARLTON DIGBY SCHOOL.

 

,,Jest OK-powiedzieć NIE"

 

Nasza szkoła przystąpiła również do realizacji projektu :

 
Podsumowanie projektu 2009/2010 
Pobierz Listownik


Pobierz PodsumowanieDrodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele!

 

W roku szkolnym 2009/10 w II semestrze oraz w roku szkolnym 2010/11 w I semestrze była realizowana druga edycja tego projektu pt.: .Moja szkoła – moją szansą” dofinansowana ze środków EFS. 
Dla naszych uczniów była to dodatkowa możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych. W ramach projektu stworzone zostały w naszej szkole 2 grupy po 5 uczniów . 
Każda grupa odbywała 2 godzinny trening słuchowy w tygodniu . Było realizowane 16 godzin specjalistycznych zajęć logopedycznych metodą Tomatisa, po 8 godzin zegarowych w każdym miesiącu. 
W czasie zajęć nasi uczniowie słuchali muzyki za pomocą słuchawek /MNF-GC-MNF-GC – 4 płyty /relaksując się na sakwach rehabilitacyjnych, a dodatkowo wykonywali różne zadania, które wspomagają metodę Tomatisa tj. 
ćwiczenia z zakresu analizy i syntezy wzrokowej, pamięci i spostrzegania, ćwiczenia ruchowe, grafomotoryczne. 


„MOJA SZKOŁA – MOJĄ SZANSĄ” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Priorytet IX

    „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” 


Działanie 9.1 

   „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 


Poddziałanie 9.1.2

    „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

 

   Okres realizacji zajęć: 

 

   od 01.03.2010 r. do 31.12.2010 r. 

 

   Zajęcia będą prowadziły : mgr I. Adamczyk oraz mgr M. Straszewska 

 

   UWAGA! 

 

   LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA! 

 

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

W roku szkolnym 2008/09 był w naszej szkole realizowany projekt pt,, Szansa na równy start” współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W realizację projektu zaangażowana była wykwalifikowana kadra - 2 nauczycielki, które ukończyły szkolenie z zakresu stymulacji audio-psycho- lingwistycznej metodą Tomatisa tj. I.Adamczyk oraz M.Straszewska oraz 12 uczniów z klas B. 
Dla naszych uczniów była to dodatkowa możliwość uczestniczenia w treningu słuchowym. 
Nasza szkoła posiada profesjonalny sprzęt do treningu słuchowego metodą Tomatisa. Pracownia wyposażona jest w następujące zaplecze techniczne: 
- elektroniczne ucho tj. system zarządzania dźwiękiem 
-audiogram dostosowany do potrzeb diagnostycznych metody Tomatisa 
-12 słuchawek z urządzeniami wibrującymi umożliwiającymi odbieranie i przetwarzanie bodźców akustycznych na dotykowe- przewodnictwo kostne i powietrzne 
-odtwarzacz źródła dźwięku , o parametrach wymaganych dla metody Tomatisa 
-materiał dźwiękowy w ilości 54 płyt CD audio 
-komputer z oprogramowaniem 
W ramach projektu zrealizowano 100 godzin specjalistycznych zajęć logopedycznych metodą Tomatisa oraz dodatkowe zadania, które wspomagają metodę Tomatisa tj. ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej doskonalące sprawności językowe i komunikacyjne, ćwiczenia ruchowe usprawniające mózgowe ośrodki mowy, grafomotoryczne. 
Ze względu na ograniczoną przez wymogi projektu ilość godzin została przeprowadzona tylko faza przygotowawcza treningu metodą Tomatisa, z wykorzystaniem nagrania MNF-GC-MNF-GC. Jest to jeden z 4 etapów, z jakich składa się pełna terapia. 
Zajęcia te obywały się na terenie szkoły, więc placówka zyskała atrakcyjniejszą ofertę edukacyjną i podniesienie poziomu kształcenia. 
Rezultatami dodatkowym było zacieśnienie współpracy z rodzicami, możliwość zaprezentowania zajęć.
Opracowanie: M.Straszewska I.Adamczyk

      

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z Centrum Multimedialnego mieszczącego się w bibliotece szkolnej oraz Pracowni Internetowej . 
zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?