Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25 W SZCZECINIE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PRZYJĘTY DO REALIZACJI

w roku szkolnym 2019/2020

MODYFIKACJI   WYBRANYCH,  OBOWIĄZUJąCYCH PROGRAMÓW DOKONALI NAUCZYCIELE- PRZEDMIOTOWCY

 

ODDZIAŁ,

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

NAZWA PROGRAMU

 

AUTOR

 

WYDAWNICTWO

 

I etap kształcenia

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Programu nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnej „Elementarz odkrywców”

 

 

 

 

dr Teresa Janicka-Panek

 

 

 

 Nowa Era

edukacja plastyczna

edukacja informatyczna

edukacja muzyczna

język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Magdalena Kębłowska

Express Publishing

wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Urszula Kierczak

Impuls

religia

Program nauczania dla I etapu edukac.  szkoły podstawowej” W rodzinie dzieci Bożych”

nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012

 

 

 

 

IV - VIII

 

 

język polski

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII  

 

 

Joanna Piasta-Siechowicz, Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek,Ewa Prylińska

 

GWO

 

IV- VIII

 

 

język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej

 

 

Magdalena Kębłowska.

 

 

EXPRESS PUBLISHING

 

 

IV- VII

muzyka

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Nowa Era

IV- VII

plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

IV- VIII

 

historia

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „ Wczoraj i dziś”

dr Tomasz Makowski

 Nowa Era

V- VIII

WOS

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej Dziś i jutro

Barbara Furman

Nowa Era

IV

 

przyroda

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

 

Nowa Era

 

V- VIII

biologia

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej – Puls życia

Anna Zdziennicka

 

V- VIII

chemia

Program nauczania. Ciekawa chemia. Klasy 7-8

 

Hanna Gulińska, Janina Smolińska

WSiP

V- VIII

geografia

Program nauczania geografii

dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa

 

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

 

Nowa Era

VII- VIII

fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

Barbara Sagnowska

WSiP

IV -  VIII

 

 

matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

 

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

 

 

WSiP

IV- VIII

informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Lubię to!

 

Michał Kęska

Nowa Era

VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Jarosław Słoma

Nowa Era

IV - VIII

 

wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Urszula Kierczak

Impuls

IV- VIII

technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej

Urszula Białek

Operon

IV – VIII

 

religia

Program nauczania religii Odkrywamy tajemnice Bożego świata

nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012

 

 

V- VIII

wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie

Teresa Król

 

 

 

Programy nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie  przyjęte przez Radę Pedagogiczną na rok szkolny 2019/2020. 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?