Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Nasza placówka to nowoczesna i przyjazna szkoła dla dziecka z niepełnosprawnością. Jest to szkoła z sercem, która  swój wizerunek i wypracowała nowoczesny, efektywny model pracy z dzieckiem specjalnej troski. Jesteśmy szkołą, w której uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia i życia w społeczeństwie. Uwierzy we własne możliwości, rozwinie własną osobowość i zainteresowania. Pozna czym jest: przyjaźń, partnerstwo, szacunek, pomoc, radość i zabawa.

Nasza szkoła to szkoła bezpieczna pozbawiona zjawisk agresji, zapewniająca akceptację każdemu dziecku. Szkoła mieści się w budynku przy ul. Letniskowej 1 w pobliżu Puszczy Bukowej, w dzielnicy Szczecina: Zdroje. Wokół budynku szkolnego jest rozległy teren rekreacyjny i boisko szkolne. 
 
W naszej szkole znajdują się specjalistyczne oddziały dla dzieci o różnym poziomie niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej:
 • oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (szkoła podstawowa i gimnazjum),
 • oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym (szkoła podstawowa i gimnazjum),
 • oddziały (6-8 osobowe) dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym z dodatkowymi sprzężeniami (szkoła podstawowa)
Nauczyciele pracujący z uczniem i specjaliści dla każdego ucznia szkoły opracowują Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny i według niego pracują.

W szkole prowadzone są specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne: 

 • Diagnoza i terapia opóźnień neurorozwojowych - badanie i terapia dysfunkcji na niższym poziomie mózgu w związku z problemami w uczeniu się i zachowaniu;
 • Integracja Sensoryczna- ćwiczenia mające na celu wzajemne na siebie oddziaływanie różnych zmysłów;
 • metoda Tomatisa-trening uwagi słuchowej
 • wspieranie uwagi słuchowej poprzez słuchanie dźwięków o określonej częstotliwości przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”. W rezultacie daje to poprawę koncentracji, myślenia, pamięci, rozwija zdolności komunikacyjne, poprawia społeczne relacje;
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu dr Johansena- wspomaganie rozwoju dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, nadwrażliwością słuchową, zaburzeniami mowy;
 • Integracja bilateralna- ćwiczenia usprawniające obustronną koordynację ciała;
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona - stymulacja obydwu półkul mózgowych ciała poprzez ćwiczenia ruchowe;
 • Ortooptyka- usprawnianie pracy oczu;
 • Grafomotoryka- usprawnianie motoryki małej (ręki)
 • Dogoterapia- zajęcia psychoedualcyjne z udziałem psów
 • zajęcia korygujące wady mowy przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych
 • korekcja wad postawy
 • usprawnianie technik szkolnych
 • Usprawnianie zaburzonych funkcji analizatorów przy pomocy technologii komputerowej.
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • muzykoterapia
 • trening zastępowania agresji ART

 
Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych klasopracowniach i salach lekcyjnych, które wyposażone zostały w nowe meble i nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

  
Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną, zatrudniamy 30 nauczycieli i specjalistów.

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?