Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Miasto dzieci - Materiały udostępnione przez Panią Annę Chodakowską.

pobierz

REGULAMIN

XII  ARCHIDIECEZJALNEGO PRZEGLĄDU TEATRALNEGO

O TEMATYCE RELIGIJNEJ DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH               

      I STOWARZYSZEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

POD PATRONATEM  KS. ARCYBISKUP ANDRZEJA DZIĘGI

CEL:

 • Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym

do aktywnego włączenia się w pełniejsze przeżycie rekolekcji wielkopostnych;

 • Przekazywanie wartości chrześcijańskich poprzez formę krótkich inscenizacji teatralnych (spektakl, pantomima itp.);
 • Umożliwienie dzieciom nabywania  umiejętności ekspresyjnego przekazu treści;
 • Budzenie poczucia własnej wartości u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Nauka odpowiedzialności i współdziałania w grupie.

 

ORGANIZATOR: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1.                                                                                                                                                              

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

04.02.2020 r. Publiczna  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25, ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W przeglądzie udział biorą:

-uczniowie szkół specjalnych  i  członkowie stowarzyszeń  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

-uczniowie szkół specjalnych  i  członkowie stowarzyszeń  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

 1. Ocenie podlega stopień samodzielności działań ucznia  z pełnym uwzględnieniem jego możliwości  psychorozwojowych.
 2. W zależności od możliwości intelektualnych i ekspresyjnych dzieci można wprowadzić narrację w wykonaniu nauczyciela bądź zapisaną na płycie CD, umożliwiając uczniom przekaz za pomocą ruchu, gestu.
 3. Czas trwania przedstawienia – maksymalnie 20 min.  (prosimy nie przekraczać limitu czasowego).
 4. Dekoracje powinny być łatwe w montażu, stojące.
 5. W  zgłoszeniach nie będą uwzględniane przedstawienia o charakterze jasełek i tematyce bożonarodzeniowej, montaż słowno-muzyczny czy przedstawienia teatru kukiełkowego.
 6. Opiekunom grup teatralnych  proponujemy konkurs na najlepszy scenariusz autorski. Wydrukowany, autorski scenariusz przedstawienia należy przesłać na adres szkoły w terminie do 21 01.2020  roku.

      Zgłoszenia zespołów należy przesłać do dn. 23.01.2020r.  na adres szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna

ul. Letniskowa 1.  70-763  Szczecin                    

załączniki:

1. Regulamin Przeglądu.

2. Karta zgłoszeniowa.   


Konkurs Komputerowa Mądra Głowa

 

Regulamin

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

I. Organizator.

 

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie.

 

II. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas szkół podstawowych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych z województwa zachodniopomorskiego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest uwarunkowane zgłoszeniem (wypełnienie karty zgłoszenia do konkursu).

 

 III. Cel konkursu

  1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności
  2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem, przeciwdziałanie wykluczeniu
  3. Usprawnianie funkcjonowania analizatorów,
  4. Doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia,
  5. Bezpieczne korzystanie i unikanie zagrożeń występujących w sieci Internet.
  IV. Przebieg konkursu

I etap od 20.02.2018 r. do 07.03.2018 r.

II etap 15.03.2018 r.

 1. Zadania dla etapu I zostaną umieszczone na stronie http://sp25.fr.pl/   zakładka Komputerowa Mądra Głowa
 2. Tematyka zadań obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem w środowisku (program Paint, umiejętność korzystania z Internetu, pisanie na klawiaturze, programy edukacyjne „Wesoła Szkoła i przyjaciele”, „Mania główkowania”, „Czas i przestrzeń w domu Anuli”)
 3. Zadania są punktowane lub mierzony jest czas wykonania zadań
 4. Nagrody przewidziane są dla wszystkich uczestników. Klasyfikacja indywidualna i zespołowa.
 5. Informacje dodatkowe

Uczestnicy konkursu powinni posiadać własne słuchawki do komputera.

W razie konieczności zainstalowania dodatkowego oprogramowania, urządzeń, prosimy o kontakt z organizatorem z dwudniowym wyprzedzeniem.

 

karta zgłoszeniowa II etap:

pobierz

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?