Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu
„Komputerowa Mądra Głowa 2020”

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną.

patronat:

 

 

 

 

 

 

 

Termin konkursu: z powodu zagrożenia epidemiologicznego termin przeprowadzenia konkursu został przełożony. Informacja o nowym terminie zostanie podana w przyszłości.

 

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1
               70-763 Szczecin.

 

            Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) należy przesłać w terminie do 18.03.2020r. na adres e-mail: komputerowamadra@wp.pl

 

            Obowiązkowo w dniu finału prosimy o dostarczenie przy rejestracji wypełnionego załącznika nr 2.

 

I. Organizator.

 

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie.

 

 

II. Cele konkursu.

 

◦         Rozwijanie wiedzy i umiejętności,

 

◦         Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem, przeciwdziałanie wykluczeniu,

 

◦         Usprawnianie funkcjonowania analizatorów,

 

◦         Doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia,

 

◦         Bezpieczne korzystanie i unikanie zagrożeń występujących w sieci Internet.

 

III. Uczestnicy konkursu.

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i zespołów szkół, a także dla wychowanków środków szkolno-wychowawczych, dziennych ośrodków terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczych i stowarzyszeń na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenów województwa zachodniopomorskiego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym na poziomie szkoły podstawowej.

 

            Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

 

10-13 lat,

14-16 lat.

 

 

IV. Przebieg konkursu.

 

◦         Konkurs jest dwuetapowy:
I etap – eliminacje szkolne, przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół.
II etap - dwie najlepsze osoby z danej placówki kwalifikują się do finału.

 

◦         Czas trwania konkursu:

 

I etap od 24.02.2020 r. do 17.03.2020 r. - eliminacje szkolne

 

II etap - 25.03.2020 r. - finał w Publicznej Szkole Podstawowej
Specjalnej  nr 25 w Szczecinie, ul. Letniskowa 1.

 

Zadania dla etapu I zostaną umieszczone na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w zakładce „Konkurs Komputerowa Mądra Głowa”.

 

*Tematyka zadań obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem środowisku (program Paint, umiejętność korzystania z Internetu, pisanie na klawiaturze, programy edukacyjne).

 

Zadania są punktowane lub mierzony jest czas wykonania zadań. Nagrody przewidziane są dla wszystkich uczestników.

 

V. Zadania w finale oceniane będą przez Komisję Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należy przygotowanie zadań konkursowych, osób wyróżnionych oraz dokonanie rozdania nagród i dyplomów. Decyzje Komisji Konkursu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

 

VI. Informacje dodatkowe.

 

            Proszę o podanie w formularzu zgłoszeniowym informacji, czy uczestnik porusza się na wózku inwalidzkim (organizatorzy zapewnią uczestnikowi odpowiednie warunki do przemieszczania się w budynku).

 

Załączniki:

1. karta zgłoszenia pobierz

2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz

 

 

Zadania konkursowe.

 

1. Umyj zęby.

https://www.lulek.tv/gry/darmowe/umyj-zeby-rozi-216

2. Odkryj wszystkie pary.

http://www.zyraffa.pl/gry/kat/pamieciowe/pary_2/pokaz.html

3. Labirynt z pisankami.

https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-na-spostrzegawczosc/labirynt-z-jajeczkami.html

4. Układanka puzzle - 12 elementów

5. Która godzina?

6. Pisanie na klawiaturze. Zdobądź trzy misie.

http://pisupisu.pl/1/klawiatura/abecadlo

7. Pokoloruj zgodnie ze wzorem.

https://kiddoland.pl/gry-sowki-madrusi/literkowe-wypelnianie

8. Zadanie w programie Paint. Pobierz plik i uruchom w programie Paint. Popraw linie.

kot

9. Zadanie w programie Paint. Pokoloruj kwiat podobnie jak na podanym przykładzie.

kwiat

10. Wykonaj podobny rysunek w programie Paint.

 

 

 

 

 

1.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?