Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

LP

TERMIN

WYSZCZEGÓLNIENIE

UWAGI

 1.  

28 sierpnia 2019 r.

godz. 10.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

początkoworocznej- sprawozdanie
z realizowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku 2018/2019

 

 1.  

30 sierpnia 2019
godz. 9:00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Praca nad dokumentami szkolnymi cd. Z Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 Plan pracy, program wychowawczo- profilaktyczny, itp.

Praca w zespołach zadaniowych

 1.  

2 września  2019 r. godz. 10:30

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

 

 

 1.  

10 września 2019 r.

godz.15.00

wtorek

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

(zatwierdzenie Planu Nadzoru Pedagogicznego, koncepcji pracy szkoły,  programów, planów pracy,

Udział pracowników obsługi i administracji oraz przedstawiciela Rady Rodziców

 1.  

11  września 2019 r.

godz. 17.00

środa

Zebranie początkoworoczne rodziców. Zebranie edukacyjne

(zaopiniowanie przez rodziców planów, programów, wewnętrznych aktów szkoły, koncepcji pracy itp.).

 

 1.  

30  września 2019 r.

Rada pedagogiczna – zatwierdzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych

 

 1.  

08.10.2019 r.

Rada szkoleniowa –

 

 1.  

12.12.2019 r.

Godz. 14:00-

Rada szkoleniowa – Mity i fakty nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, analiza indywidulanych przypadków

Szkolenie zamknięte dla nauczycieli

 1.  

11  grudnia 2019 r.

godz. 17.00

środa

Zebranie rodziców

 

Zawiadomienie
o proponowanych ocenach śródrocznych

 1.  

23 – 31 grudnia 2019 r

Od 23.12.2019 do 06.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne: 2, 3 stycznia 2020 r. (czwartek i piątek)

6 stycznia (pon.) ustawowo wolny.

Przerwa wydłużona

 

 1.  

21   stycznia 2019 r.

godz. 15.00

wtorek

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Klasyfikacyjnej – zakończenie
I semestru/ I półrocza

I  półrocze/ semestr, zgodnie ze statutem,  trwa od 1 września do 15 stycznia

 1.  

22 stycznia 2020 r.

środa

godz.17.00

Zebranie rodziców

 

Zapoznanie
z wynikami klasyfikacji śródrocznej

 1.  

-10- 23  lutego 2020 r.

Ferie zimowe

 

 1.  

25.02.2020 r.

Godz. 15:00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Podsumowanie pracy w I półroczu 2019/2020

 

 1.  

Egzamin ósmoklasisty

W terminie głównym

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00  

 1.  

09-14 kwietnia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 1.  

06  maja 2020 r.

godz. 17.00, 
środa

Zebranie rodziców

Zawiadomienie o proponowanych ocenach rocznych

 1.  

09 czerwca 2020 r.

wtorek

Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej

 

 1.  

11-12.06.2020

Dni wolne (Boże Ciało i dodatkowy dzień)

 

 1.  

24.06.2020 r.

środa

Rada Pedagogiczna – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020

 

 1.  

26 czerwca 2020 r.

godz.10:30
 piątek

 

 Zakończenie rocznych  zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

 1.  

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Ferie letnie

 

 

Dodatkowe dni wolne:

2, 3 stycznia 2020 r. (czwartek i piątek)

21, 22, 23 kwietnia 2020 (wtorek, środa, czwartek)– egzamin ósmoklasisty

12 czerwca (piątek)  2020 r. po Bożym Ciele

2 maja (czwartek)

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?