Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kadra Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 

Dyrektor Szkoły

mgr Grażyna Dziadkowiec

 

 

Nazwisko i imię nauczyciela/specjalisty

Nauczane przedmioty/zajęcia, specjalizacje

mgr Adamczyk Dominika

Biblioteka, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, technika, plastyka, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca, funkcjonowanie w środowisku, oligofrenopedagog

mgr Adamczyk Izabela

Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, Trening uwagi słuchowej  metodą Tomatisa, wychowawca, oligofrenopedagog

mgr Adamczyk Szymon

Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, korekcja wad postawy, fizjoterapia, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog

mgr Białaś–Przekupień Beata

Wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog

mgr Borten Renata

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, rewalidacja, wychowawca, oligofrenopedagog

mgr Bursa Elżbieta

Diagnoza i terapia opóźnień neurorozwojowych, Indywidualna Stymulacja Słuchowa metodą Johansena, trener INPP, rewalidacja, nauczanie indywidualne , specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, oligofrenopedagog

mgr Depa Marzena

Pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjno– wychowawcze, edukacja wczesnoszkolna, nauczanie indywidualne, oligofrenopedagog

mgr Mikoda Tomasz 

Historia, wos, rewalidacja, 

mgr Frela Maria

Język polski, geografia, rewalidacja, nauczanie indywidualne, terapia behawioralna dzieci z autyzmem, tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Gralczyk Danuta

Religia, oligofrenopedagog

mgr Halicki Daniel

Fizyka, nauczanie indywidualne, oligofrenopedagog

mgr Kosmala Miroslawa

 informatyka, zajęcia  komputerowe,  oligofrenopedagog, surdopedagog

mgr Anna Hrycaj Anna 

Edukacja muzyczna, muzyka z rytmiką, rewalidacja, nauczanie indywidualne, oligofrenopedagog

mgr Kowalińska Katarzyna

Język angielski, rewalidacja, nauczanie indywidualne, oligofrenopedagog

mgr Kowalska Agata

Język polski, funkcjonowanie w środowisku, technika, plastyka, terapia behawioralna dzieci z autyzmem oligofrenopedagog

mgr Kuleta Sylwia

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopeda, neurologopeda, terapia Biofeedback, oligofrenopedagog

mgr Litarowicz Agnieszka

Funkcjonowanie w środowisku, technika, plastyka zajęcia komputerowe, rewalidacja,logopeda, zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze, oligofrenopedagog

mgr Myślak Joanna

logopeda, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

mgr Nyczke Katarzyna

Zajęcia plastyczne, plastyka, edukacja plastyczna, zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze, oligofrenopedagog

mgr Piechowiak Monika

Wychowanie fizyczne, korekcja wad postawy, terapia integracji sensorycznej, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, oligofrenopedagog

 E. Mickiewicz

Religia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Postawa Iwona

Pedagog szkolny, funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, oligofrenopedagog,

terapeuta EEG Biofeedback, RSA Biofeedback

mgr Przekupień Zdzisław

Technika, zajęcia techniczne, rewalidacja, nauczanie indywidualne, oligofrenopedagog

mgr Siarkiewicz Anna

Przyroda, funkcjonowanie w środowisku, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, technika, plastyka, terapia integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

mgr Stawicka Iwona

Matematyka, rewalidacja, nauczanie indywidualne, terapia behawioralna dzieci z autyzmem, wychowawca, oligofrenopedagog 

mgr Straszewska Małgorzata 

Funkcjonowanie w środowisku, technika , plastyka, Trening Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa, wychowawca, oligofrenopedagog

mgr Raduszewska Katarzyna

Wychowanie fizyczne, korekcja wad postawy, terapia integracji sensorycznej, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, oligofrenopedagog

mgr Żywica Agnieszka

Biologia, chemia, rewalidacja, zajęcia rewalidacyjno– wychowawcze, technika, plastyka, wychowawca, nauczanie indywidualne, oligofrenopedagog

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?