Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Prawobrzeże - Szczecin" znajduje się na stronie facebook

WSPÓŁPRACA Z AUCHAN- „CHARYTATYWNE CIASTO URODZINOWE”

WARSZTATY EDUKACJI ZDROWOTNEJ- BEZPIECZNIE W WODZIE

SPOTKANIE INTEGRACYJNE- GRA W BILARD

Nowy projekt: "Z sercem... i dla serca"

Projekt numer stron 2, 3, 4, 5, 6, 7.

UWAGA!

WALNE  ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE    

 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Prawobrzeże-Szczecin”

odbędzie się

9 kwietnia 2018r. o godz.16:00

w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Letniskowej 1.

Obecność członków obowiązkowa!
                                                                                             

                                                                                                                                          Zarząd

 

W ROKU 2017 REALIZOWALIŚMY
 ZADANIE PUBLICZNE:
PROJEKT
pt.: „OKNO NA ŚWIAT”

 

OFERTA- BOP/SP/2017/028

 

„Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia
oraz działań o charakterze aktywizującym
i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”

Zadanie było współfinansowane przez Gminę Miasto Szczecin
oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Prawobrzeże- Szczecin”

 

Nazwa projektu wytyczała główne kierunki działań, obrazowała przesłanie, jakim było otwarcie „Okna” na szeroko pojęty „Świat”: wewnętrzny osób niepełnosprawnych ( ich rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, moralny) i  zewnętrzny ( integrację ze środowiskiem, rozwój społeczny i komunikację z innymi).

OKNO” pozwoliło na:

   O -      Organizację zajęć aktywizujących osoby niepełnosprawne
                intelektualnie,

   K    -   Komunikację i współpracę ze środowiskiem,

   N    -    Naukę  i rozwój poznawczy,

   O    -    Organizację zajęć o charakterze integracyjnym.

 

 

W ROKU 2017 BYŁY PROWADZONE
NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

 

1)     „Nauka gry na bębnach i gitarze” – zajęcia indywidualne i grupowe
z wykorzystaniem bębnów i gitar prowadzone przez aktywnego muzyka.

2)     Kurs tańca etnicznego – spotkania z muzyką, tańcem, tradycjami, folklorem, historią, geografią takich krajów jak: Hawaje, Hiszpania, kraje Orientu
i Afryki pod okiem wykwalifikowanej instruktorki tańca, arteterapeutki.

3)     „Kurs gotowania potraw z różnych stron świata” - nauka przygotowywania i gotowania potraw z różnych stron świata pod okiem wykwalifikowanej kucharki.

4)     Warsztaty „Z natury”- lepienia w glinie, florystyczne oraz Land Art- czyli Sztuka Ziemi - podczas  warsztatów uczestnicy lepili w glinie, wykonywali kompozycje kwiatowe i na gąbce florystycznej oraz tworzyli obiekty florystyczne z materiałów pochodzących z naturalnego środowiska przyrodniczego.

5)     Kurs ogrodniczy -  hodowla kwiatów i uprawa roślin oraz ich pielęgnacja
w ogrodzie przyszkolnym pod kierunkiem ogrodnika.

6)     Terapia techniczna - wykonywanie różnorodnych prac z  drewna oraz innych materiałów technicznych, przygotowywanie przedmiotów na użytek członków stowarzyszenia i  podopiecznych,  prezentów dla  sponsorów
i innych osób oraz na wystawy.

7)     Terapia plastyczna - rozwój zainteresowań plastycznych. Poznawanie sztuki
i malarstwa z różnych stron świata. Malowanie, rysowanie, kolorowanie  ilustracji, tworzenie „Albumów ”,  ozdabianie ich, tworzenie dekoracji   oraz przygotowywanie wystaw prac.

8)     Terapia komputerowa - kurs korzystania z komputera, wyszukiwanie informacji z Internetu, wykonywanie zdjęć i obróbka fotografii, drukowanie tekstów, zdjęć i ilustracji. Dzielenie się informacjami z innymi ludźmi poprzez portale społecznościowe.

9)     Terapia sportowa - ćwiczenia ogólnorozwojowe,gry zespołowe,
zręcznościowe, aerobik, integracja bilateralna. Dbanie o rozwój fizyczny, zdrowie i kondycję.

10)   Kurs  języka  angielskiego „English Fun Club” - nauka słów w języku
     angielskim, poszerzenie słownictwa, rozwój umiejętności mówienia,
     słuchania i pisania w języku angielskim oraz poznawanie krajów
     anglojęzycznych.

ODBYŁY SIĘ TAKŻE NASTĘPUJĄCE SPOTKANIA INTEGRACYJNE:

 

1)   Spotkanie integracyjne w Centrum Sportu i Rekreacji – gra w squash.

Zapoznanie się z zasadami gry w squash-a, kortem, historią i aktualnymi wydarzeniami. Gra zespołowa i indywidualna. Jednoczesne polepszenie zdrowia fizycznego, podniesienie kondycji, zagospodarowanie wolnego czasu, zachęcenie do aktywności fizycznej, poznanie nowego miejsca na mapie miasta oraz wyjście z domu w środowisko i spotkanie się z innymi ludźmi.

2. „Popołudnie z filmem” – zapoznanie ze światem kultury. Wspólne oglądanie
      filmów dokumentalnych i pełnometrażowych. Poznawanie różnych krajów,
      ich położenia, przyrody, gospodarki, cech charakterystycznych, itd.
      Zagospodarowanie wolnego czasu. Integracja i rozwój komunikacji z innymi.

3. Kawiarenka „ Dwa i pół” – to miejsce spotkań członków Stowarzyszenia,
      ich rodzin i opiekunów, gdzie przy słodkim poczęstunku poczuli dowody
      życzliwości i godnego traktowania, integrowali się ze sobą, odczuli
      bezpieczeństwo, poznawali nowe osoby, rozmawiali, radzili sobie, budowali
      wzajemne relacje, uczyli się czynności niezbędnych w życiu codziennym,
      kultury zachowania itd.

4. „Spotkanie z Książką”- podczas którego uczestnicy przenieśli się w świat
      literatury. Wysłuchali czytanych fragmentów książek. Zainteresowali się
      taką formą spędzania wolnego czasu, zintegrowali i rozwinęli swoje
      zainteresowania.

5. Spotkania integracyjne dzięki którym członkowie i podopieczni doświadczyli
     praktycznej integracji w środowisku własnym, lokalnym i zewnętrznym:

 • z młodymi Wolontariuszami ze szkoły TPP z Dąbia,
 • „Warsztaty kompetencji społecznych”,
 • wyjście do pobliskiej Puszczy Bukowej na wspólne ognisko,
 • na świeżym powietrzu min. podczas grilla,
 • integracja ze środowiskiem mieszkańców Prawobrzeża i miasta Szczecina min. podczas festynów przyszkolnych oraz Spotkań Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” na Jasnych Błoniach,
 • zorganizowanie wystaw prac członków Stowarzyszenia,
 • spotkania i zabawy przy muzyce: np. Zabawa Andrzejkowa
 • wspólna Wigilia  Stowarzyszenia.

6. Współpraca ze środowiskiem, integracja i komunikacja z innymi:

 • łączność podopiecznych Stowarzyszenia ze środowiskiem lokalnym
  i międzynarodowym,
 • współpraca z instytucjami i osobami z najbliższej okolicy,
 • nawiązanie nowych kontaktów instytucjonalnych i międzyludzkich,
 • dzielenie się informacjami na stronach internetowych i forach społecznościowych.

PRZY STOWARZYSZENIU W 2017r DZIAŁAŁY TAKŻE:

 1. „Grupa Wsparcia dla Rodziców”  - dla rodziców/ opiekunów osób niepełnosprawnych - miejsce spotkań, wzajemnej pomocy
  i współdziałania, wsparcia emocjonalnego, bycia z drugim człowiekiem
  w potrzebie, ćwiczenia umiejętności wychowawczych, udzielania porad, rozmów na ważne tematy, prowadzenia rozmów indywidualnych
  i grupowych, dzielenia się doświadczeniami, poznania metod niwelowania stresu i napięcia emocjonalnego, rozwijania aktywności
  i wiary we własne możliwości.
 2.  Bezpłatny punkt konsultacyjny - prowadzenie poradnictwa i pomocy

           psychologiczno – pedagogicznej  dla podopiecznych stowarzyszenia,
                ich rodzin i opiekunów przez specjalistów- oligofrenopedagogów.

 1. Prowadzenie pomocy społecznej- dla dzieci, młodzieży  i dorosłych

niepełnosprawnych oraz ich rodzin, w razie potrzeby.

 

Kurs ogrodniczy

Kurs grania na bębnach

Kurs gotowania potraw z różnych stron świata

XVI Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami"

 

Współpraca z Auchan. Ogólnopolska akcja sprzedaży ciast na cele charytatywne

Warsztaty lepienia w glinie

Nasze wspólne ognisko 

Kawiarenka Dwa i Pół 

Integracja sensoryczna 

Fitness

Warsztaty Interpersonalne - granie w gry planszowe

 

English Fun Club" - kurs j. angielskiego

 

 

Ogrodnictwo

 

Terapia komputerowa 

 

Terapia sportowa 

 

Terapia plastyczna 

Popołudnie z filmem

  

Kurs gotowania potraw z różnych stron świata. 

 

W ROKU 2017 REALIZUJEMY ZADANIE PUBLICZNE: PROJEKT

pt.: „OKNO NA ŚWIAT”

 

OFERTA- BOP/SP/2017/028

 

„Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań
o charakterze aktywizującym
i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”

 

 

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miasto Szczecin oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych Intelektualnie

„Prawobrzeże- Szczecin”

 

 

Nazwa projektu wytycza główne kierunki działań, obrazuje przesłanie, jakim jest otwarcie „Okna” na szeroko pojęty „Świat”: wewnętrzny osób niepełnosprawnych ( rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, duchowy) i  zewnętrzny (rozwój społeczny- integracja
ze środowiskiem i komunikacja z innymi).

 

OKNO” pozwoli na:

 

   O - Organizację zajęć aktywizujących osoby niepełnosprawne intelektualnie,

   K -  Komunikację i współpracę ze środowiskiem,

   N -  Naukę  i rozwój poznawczy,

   O - Organizację zajęć o charakterze integracyjnym.

 

W ROKU 2017 BĘDĄ PROWADZONE
NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

 

 1. „Warsztaty bębniarskie” –  zabawy z muzyką z wykorzystaniem bębnów.
 2.  Nauka gry na gitarzezajęcia indywidualne prowadzone przez instruktora - muzyka.
 3.  Kurs tańca grupowego etnicznego i/lub towarzyskiego ( tańce latynoamerykańskie):

       nauka podstawowych kroków tanecznych i zespołowych układów
       choreograficznych –  tańca etnicznego lub  towarzyskiego.

4. „Kurs gotowania potraw z różnych stron świata” - nauka gotowania potraw
      charakterystycznych dla różnych krajów i z różnych stron świata.

5. Warsztaty „Z natury”- lepienia w glinie, florystyczne oraz Land Art- czyli Sztuka
    Ziemi - Podczas tych warsztatów uczestnicy będą lepili w glinie, wykonywali kompozycje    z kwiatów oraz tworzyli obiekty florystyczne z materiałów z naturalnego środowiska       przyrodniczego.

 1. Kurs ogrodniczy -  hodowla   kwiatów i uprawa roślin oraz ich pielęgnacja
  w ogrodzie przyszkolnym.
 2. Terapia techniczna: wykonywanie prac z  drewna oraz innych materiałów technicznych, stworzenie na boisku szkolnym miejsca odpoczynku, relaksu 
  i wspólnych spotkań. Przygotowywanie różnych przedmiotów na użytek stowarzyszenia,  prezentów dla  sponsorów i innych osób oraz na wystawy prac.
 3. Terapia plastyczna : rozwój zainteresowań plastycznych. Poznawanie sztuki
  i malarstwa z różnych stron świata. Malowanie, rysowanie, kolorowanie  ilustracji, tworzenie „Albumów ”,  ozdabianie ich, tworzenie dekoracji   oraz przygotowywanie wystaw prac.
 4. Terapia komputerowa: Kurs korzystania z komputera, wyszukiwanie informacji
  z Internetu. Zapisywanie krótkich informacji,  przygotowywanie stron 
  do „Albumów”, wykonywanie zdjęć i obróbka fotografii, wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych. Dzielenie się informacjami z innymi ludźmi poprzez portale społecznościowe.
 5. Terapia sportowa: ćwiczenia ogólnorozwojowe,piłka nożna, gry
  zespołowe, zręcznościowe np. tenis stołowy, piłkarzyki, cymbergaj.
 6.  Aerobik- ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce.
 7. Kurs  języka  angielskiego „English Fun Club” - nauka słów w języku
  angielskim, poszerzenie słownictwa, rozwój umiejętności mówienia,
  słuchania i pisania w języku angielskim oraz poznawanie krajów
  anglojęzycznych.

 

ODBĘDĄ SIĘ TAKŻE NASTEPUJĄCE SPOTKANIA INTEGRACYJNE:

 

 1. Wyjście do  Centrum Sportu i Rekreacji – gra w squash–  nauka gry w squash-a.
  1. „Popołudnia z filmem” – wspólne oglądanie filmów i wyjście do kina.
  2. Kawiarenka „ Dwa i pół” – spotkania przy słodkim co nieco.
  3. „Spotkania z Książką”- warsztaty czytelnicze.
  4. Spotkania integracyjne:
  5. Zorganizowanie wystaw  twórczości członków i podopiecznych Stowarzyszenia.
  6. Spotkania i zabawy przy muzyce: np.: Zabawa Andrzejkowa
  7. Wspólna Wigilia  Stowarzyszenia.
 • na świeżym powietrzu min. w przyszkolnym ogrodzie, podczas np. grilla, wspólnego ogniska,
 • Wyjście do pobliskiej Puszczy Bukowej oraz spacery na pobliskie polany nad Jeziorem Szmaragdowym.
 • Integracja ze środowiskiem mieszkańców Prawobrzeża i miasta Szczecina min. podczas festynów oraz Spotkań Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”
  na Jasnych Błoniach.

 

 

PRZY STOWARZYSZENIU DZIAŁAĆ BĘDZIE TAKŻE:

 

 1. „Grupa Wsparcia” 
 2. Bezpłatny punkt konsultacyjny.
 3. Prowadzenie pomocy społecznej.

 

UWAGA

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA!

 

INFORMUJEMY, ŻE WALNE ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZE

 

ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK

3 KWIETNIA 2017r

O GODZ.16.00

PRZY UL. LETNISKOWEJ 1

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

                                                                                               ZARZĄD

W naszym Stowarzyszeniu ciągle się dzieje!

Jest mnóstwo ciekawych zajęć, spotkań i wyjść.

Od października - oprócz stałych terapii: plastycznej, technicznej, zajęć sportowych oraz Kawiarenki „Dwa i Pół” – mieliśmy min.:

 1. „Popołudnie z książką”- podczas którego byliśmy w bibliotece, czytaliśmy książki i słuchaliśmy audiobooka. 
 2. Wyjście do Kręgielni 
 3. Spotkanie z piosenką turystyczną 
 4. Film w Kinie Helios pt. „Jak zostać kotem?”
 5. Kurs tańca towarzyskiego 
 6. Kurs gotowania „Potraw na każdą porę roku” 
 7. Kurs grania na gitarze oraz zajęcia bębniarskie

Do końca 2016r realizujemy projekt pt. „Moda na sukces”.

Przed nami jeszcze:

- cotygodniowe spotkania na zajęciach

- integracja w Kawiarence

- nauka podstawowych kroków tańca towarzyskiego

-  doskonalenie gry na gitarze

- nauka przygotowywania potraw

- zabawa andrzejkowa

- wyjście na kręgle

- uroczysta Wigilia Stowarzyszenia.

Zapraszamy wszystkich członków oraz podopiecznych Stowarzyszenia do uczestnictwa w zajęciach,
a chętnych do włączenia się w nasze szeregi.

Zarząd

Popołudnie z książką

Wyjście do kręgielni

Spotkanie z piosenką turystyczną

Kurs tańca towarzyskiego

Kurs gotowania „Potraw na każdą porę roku”

Kurs grania na gitarze oraz zajęcia bębniarskie

2016/2017

Stowarzyszenie zakończyło swoją półroczną działalność  wspólnym ogniskiem w Stajni Zdroje. Były pyszne kiełbaski, słodki poczęstunek oraz podziękowania i ... pożegnanie z końmi.
Do zobaczenia po wakacjach!
Więcej zdjęć i informacji o działalności Stowarzyszenia znajdziecie na portalu społecznościowym Facebook, pod nazwą: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Prawobrzeże- Szczecin

Galeria mediów

 

 

 REALIZACJA  PROJEKTU

 

pt.: „MODA NA … SUKCES!”

 

Terapeutyczne zajęcia z końmi – Indywidualne zajęcia z końmi.

Terapeutyczne zajęcia z końmi – Spotkanie z kowalem

Terapeutyczne zajęcia z końmi – spotkanie 2 – Szykujemy kolację dla koni

Terapeutyczne zajęcia z końmi – spotkanie 1 – Zapoznanie z końmi

W Kręgielni

W tym roku w ramach projektu „Moda Na… Sukces!” byliśmy w Kręgielni. Radości było co nie miara!

– „Gotowanie potraw na każdą porę roku”

W ramach zajęć z gotowania grupa naszych Kucharzy przygotowała już: leczo z cukinią, gulasz drobiowy z fasolą i makaronem, ryż zapiekany z warzywami i serem, sałatkę jarzynową.

Kawiarenka „Dwa i Pół”

Co poniedziałek, już od lat podopieczni Stowarzyszenia, ich opiekunowie, rodzice, prowadzący zajęcia  i wolontariusze spotykają się w naszej  „Kawiarence”. Tu nie tylko spożywamy słodkie pyszności, raczymy się kawką i herbatką, ale spotykamy się w miłym gronie, rozmawiamy na różne tematy, dzielimy się swoimi radościami i smutkami, udzielamy wzajemnie porad oraz uczymy się kultury spożywania pokarmów i prawidłowego zachowania się w grupie.

Zajęcia sportowe

Podczas zajęć sportowych „chłopcy” pod okiem p. Szymona grają w tenisa stołowego, piłkę ręczną, nożną i ćwiczą fizycznie.

Ogrodnictwo

Nasz ogródek w tym roku powiększył się o różnorodne krzewy. Posadziliśmy krzewy: porzeczki, agresty, borówki amerykańskie i jagody kamczackie. Będziemy mieli przepyszne owoce! J

Terapia komputerowa

Komputery posłużyły nam do wykonania napisów i wydruków do gazetki ściennej  o 10-letniej działalności Stowarzyszenia oraz przygotowania informacji w formie papierowej i na strony internetowe o realizacji aktualnego projektu: „Moda na… Sukces!”.

Terapia plastyczno- techniczna

Podczas zajęć plastyczno- technicznych wykonywaliśmy min. ilustracje do albumu o modzie, życzenia i ozdoby świąteczne, zaproszenia oraz napis na 10- lecie Stowarzyszenia, reklamę o naszym projekcie „Moda na … Sukces!”, a także szykowaliśmy drewniane stoły do ogrodu, czyściliśmy grilla, wykonywaliśmy różnorodne ozdoby na wystawę „Pod Platanami”.

  Podaruj nam swój 1 %

UWAGA CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA!
INFORMUJEMY, ŻE:

WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE za rok 2015

odbędzie  się:

11 kwietnia 2016r. (poniedziałek) o godz.16:00

w stołówce szkolnej.

 
                                                                                   Zarząd

W ROKU 2016 REALIZUJEMY ZADANIE PUBLICZNE: PROJEKT

pt.: „MODA NA … SUKCES!”

OFERTA- BOP/SP/2016/010 

„Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym
i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”

 

 

 

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miasto Szczecin oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

„Prawobrzeże- Szczecin”

 

Celem projektu jest szerzenie wśród członków stowarzyszenia
„MODY” na integrację z innymi, aktywizację życiową, komunikację  oraz „OSIĄGNIĘCIE SUKCESU” w dowolnej dziedzinie życia!

 

„Modę na … SUKCES” – szerzyć będziemy poprzez:

 

M- motywację osób niepełnosprawnych do wyjścia z domu,  spotkań
      z innymi, do integracji, czynnego spędzania wolnego czasu;

O - organizowanie różnych zajęć specjalistycznych;

D - działania praktyczne;

A - akceptację siebie i otwarcie się na wsparcie z zewnątrz.

 

W ROKU 2016 BĘDĄ PROWADZONE
NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

 

1)    Terapeutyczna jazda konna - cykl zajęć rekreacyjno -hipoterapeutycznych,
z udziałem  koni – organizowanych pod okiem instruktora jazdy konnej,
 na terenie stadniny.

2)    „Warsztaty bębniarskie” – zabawy z muzyką z wykorzystaniem bębnów,

prowadzone przez  wykwalifikowanego instruktora.

3)    Nauka gry na gitarzezajęcia indywidualne prowadzone przez instruktora - muzyka.

4)    Kurs tańca – nauka podstawowych kroków tanecznych i zespołowych układów choreograficznych – tańca towarzyskiego lub nowoczesnego 
pod okiem wykwalifikowanego instruktora tańca.

5)    Kurs „Gotowania potraw na każdą porę roku” - nauka gotowania różnorodnych potraw pod okiem wykwalifikowanego kucharza.

6)    Kurs ogrodniczy-  hodowla   kwiatów i uprawa roślin oraz ich pielęgnacja w ogrodzie przyszkolnym pod kierunkiem ogrodnika.

7)    Terapia techniczna: wykonywanie prac z  drewna oraz innych materiałów technicznych, stworzenie na boisku szkolnym miejsca odpoczynku, relaksu
 i wspólnych spotkań. Przygotowywanie „modnych” przedmiotów dla siebie i domu, prezentów dla innych osób oraz wystaw prac.
Nauka szycia, szydełkowania, robienia na drutach, tworzenia różnych ozdób
i biżuterii.

 8) Terapia plastyczna : rozwój zainteresowań plastycznych. Malowanie,

     rysowanie, kolorowanie  ilustracji, tworzenie  „Albumów o modzie”,
          ozdabianie ich, odrysowywanie szablonów na różnorodnych fakturach
          oraz przygotowywanie wystaw prac.

 9) Terapia komputerowa: Kurs korzystania z komputera, wyszukiwanie
          informacji z Internetu. Zapisywanie krótkich informacji.

     Przygotowywanie stron  do „Albumów o modzie”, wykonywanie zdjęć
          i obróbka fotografii, drukowanie tekstów, zdjęć i ilustracji, wykorzystanie
          edukacyjnych programów komputerowych.

8)    Terapia sportowa: ćwiczenia ogólnorozwojowe,piłka nożna, gry

zespołowe, zręcznościowe np. tenis stołowy, piłkarzyki, cymbergaj.

 

9)    Kurs  języka  angielskiego - nauka słów w języku angielskim, poszerzenie słownictwa, rozwój umiejętności mówienia, słuchania i pisania w języku angielskim.

 

ODBĘDĄ SIĘ TAKŻE NASTEPUJĄCE SPOTKANIA INTEGRACYJNE:

 1. Wyjście do „Kręgielni” –  nauka gry w kręgle, zawody grupowe.
 2. „Popołudnia z filmem” – wspólne oglądanie filmów, w ramach spotkań członków Stowarzyszenia.
 3. Kawiarenka „ Dwa i pół” – to miejsce dla członków Stowarzyszenia, ich rodzin i opiekunów, gdzie w każdy poniedziałek podczas zajęć, przy słodkim poczęstunku można się spotkać, porozmawiać, wyżalić, odnaleźć bratnią duszę, nauczyć się  kulturalnego zachowania itd.
 4. „Spotkania z Książką”- zorganizowanie kilku spotkań, podczas których czytane będą fragmenty  książek oraz wyjazd do Książnicy Pomorskiej na warsztaty czytelnicze.
 5. Spotkania integracyjne:
 • na świeżym powietrzu min. w przyszkolnym ogrodzie, podczas np. grilla, wspólnego ogniska,
 • Wyjście do pobliskiej Puszczy Bukowej oraz spacery na pobliskie polany nad Jeziorem Szmaragdowym.
 • Integracja ze środowiskiem mieszkańców Prawobrzeża i miasta Szczecina  min. podczas festynów oraz Spotkań Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” na Jasnych Błoniach.

    6.Zorganizowanie wystaw  twórczości członków i podopiecznych Stowarzyszenia i zaprezentowanie ich szerokiemu gronu odbiorców.

    7. Spotkania i zabawy przy muzyce:

      np.: Zabawa Andrzejkowa, Bal Karnawałowy, itd.

     8.Wspólna Wigilia  Stowarzyszenia.

 

PRZY STOWARZYSZENIU DZIAŁAĆ BĘDZIE TAKŻE: 

 1. „Grupa Wsparcia”  - organizowanie pomocy dla potrzebujących  osób, rodziców i opiekunów  dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną przez nauczycieli wolontariuszy- specjalistów z Zespołu Szkół Specjalnych Nr9 oraz rodziców osób niepełnosprawnych.
 2.  Bezpłatny punkt konsultacyjny - prowadzenie poradnictwa i pomocy

           psychologiczno – pedagogicznej  dla podopiecznych stowarzyszenia,
                ich rodzin i opiekunów.

     3. Prowadzenie pomocy społecznej- dla dzieci, młodzieży  i dorosłych niepełnosprawnych oraz ich rodzin, w razie potrzeby. 

Przez cały rok można przekazywać darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Raiffeisen Bank Polska SA NUMER 55 1750 0012 0000 0000 3129 7036 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  „Prawobrzeże – Szczecin” ul. Letniskowa 1 70 – 763 Szczecin 


                  Zaproszenie

         Mamy zaszczyt zaprosić na Wigilię Bożonarodzeniową wszystkich Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Prawobrzeże Szczecin, która odbędzie się 14 grudnia 2015 r o godzinie 1600 w stołówce szkolnej. 

                                     Serdecznie zapraszamy 

Wigilia 2015

FESTYN RODZINNY W ZDROJACH


 

 

 

PRZED WAKACJAMI

15 czerwca spotkaliśmy się na ostatnich przed wakacjami zajęciach stowarzyszenia. Było one inne niż zwykle. Przy wspaniałej pogodzie, pełni radości spędziliśmy wspólnie czas grillując na świeżym powietrzu. Humory dopisały, kiełbaski były przepyszne! 
W tak miłej atmosferze podsumowaliśmy I półrocze naszych działań. Do zobaczenia po wakacjach :)

XIV Szczecińskie Spotkania Organizacji Samorządowych

"Pod Platanami"

31 maja 2015r nasze Stowarzyszenie zaprezentowało się przepięknie na XIV Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Samorządowych "Pod Platanami".
Nasze stoisko było imitacją wiejskiej zagrody. Wyróżniało się wśród innych pomysłem, dekoracją i kolorami. Pokazaliśmy na nim wytwory naszych rąk, które wykonaliśmy podczas realizacji projektu pt.: "Czas na zdrowie". Wszyscy odwiedzający mogli podziwiać przepięknie ozdobione, wykonane różnymi technikami- doniczki i osłonki na kwiaty. W mini szklarniach stały wyhodowane od ziarenka różnorodne zioła i kwiatki. Największym zainteresowaniem cieszył się kartonowy domek i traktor. Przez wiele zajęć były one kolorowane, pracowicie ozdabiane i składane przez naszych członków stowarzyszenia oraz młodszych podopiecznych. Wiele osób zachwycało się naszym stoiskiem, podziwiało prace, gratulowało pomysłu i zauważało nasz włożony trud. Po skończonym spotkaniu "Pod Platanami" wystawę mogli także podziwiać wszyscy uczniowie i ich rodzice na terenie  naszej szkoły.

 

 

W ramach realizacji naszego projektu pt.: "Czas na zdrowie"- co poniedziałek na Stowarzyszeniu odbywają się zajęcia terapeutyczne

 

Uczestnicy Stowarzyszenia podczas poniedziałkowych spotkań biorą udział w zajęciach: terapii technicznej, komputerowej, sportowej, językowej oraz w spotkaniach "Kawiarenki Dwa i Pół".

Podczas wszystkich tych spotkań głównym celem jest realizacja zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, współfinansowanego prze Gminę Miasto- Szczecin - projektu pt. "Czas na zdrowie" podczas zajęć w:

- terapia komputerowa

- techniczna

- sportowa

- kawiarenka

 

 

Na zajęciach terapii plastycznej uczestnicy przygotowują aktualnie plakaty na wystawę "Pod Platanami".Ostatnio powstała praca na temat zdrowego odżywiania.

Podczas zajęć uczestnicy uczą się przygotowywać zdrowe potrawy. Robili już min.: ciasto marchewkowe, placki z jabłkami, sałatkę ryżową z kurczakiem, pizzę, zupę owocową z wiśniami. Wszystkie dania- palce lizać!!! :)

 

 

 

 

 

 

Przekaż

podatku

dla naszych dzieci

ta pomoc nic nie kosztuje

wystarczy wpisać w PIT numer

KRS: 0000256083 

Czytaj więcej informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 WALNE  ZEBRANIE

 

WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

WSZYSTKICH  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA

„PRAWOBRZEŻE – SZCZECIN”

odbędzie  się

16.03.2015r. (poniedziałek) o godz.16:00

w stołówce szkolnej

 

 

Zarząd  Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

 

Od paru dni nasze Stowarzyszenie ma swój profil na facebook-u :)

Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania nas pod nazwą :

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intel.Prawobrzeże Szczecin

i klikania "lubię to" :)

 

 

 

 

 

 

 

W ROKU 2015 REALIZUJEMY ZADANIE PUBLICZNE: PROJEKT

 „CZAS NA ZDROWIE”

 

OFERTA- BOP/SP/2015/021

 

„Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form

wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym

i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”


 

 

 

 

 

 

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miasto Szczecin

oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Prawobrzeże- Szczecin”

 

Celem projektu jest szerzenie szeroko pojętego zdrowia: zarówno fizycznego, jak i psychicznego oraz pomoc osobom niepełnosprawnym
i ich rodzinom.

Wszystkie planowane działania skierowane są do podopiecznych, by mogli oni doświadczyć różnego rodzaju aktywności i integracji w następujących kierunkach:

 

Z - zajęcia specjalistyczne

D - działania praktyczne, aktywizacja

R - rozwój i komunikacja

O - odporność np. na stres

W - wsparcie, współpraca

I – integracja

E – edukacja

 

 

Z - ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

1)    Kurs przygotowania zdrowych potraw - przygotowywanie  pod okiem wykwalifikowanego kucharza  zdrowych potraw min. z wykorzystaniem ziół  i warzyw wyhodowanych w ogrodzie szkolnym.

2)    Dogoterapia   zajęcia psychoedukacyjne z udziałem psów i dogoterapeutki, przeznaczone  dla uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, podopiecznych stowarzyszenia.

3)    Kurs ogrodnika- zielarza-  hodowla ziół  i warzyw na parapetach okiennych w każdej klasie oraz w przyszkolnym ogródku pod kierunkiem ogrodnika.

 

D - DZIAŁANIA  PRAKTYCZNE, AKTYWIZACJA :

 -to rozwój zainteresowańpodopiecznych, kompensowanie ich braków oraz doskonalenie umiejętności już  nabytych:

1)    Terapia techniczna: wykonywanie skrzynek na zioła, osłonek na doniczki, drewnianych desek do krojenia, oprawianie „Książek kucharskich”, „Albumów o ziołach”, tablic itd., przygotowanie „Zielnika”, prezentów dla darczyńców i sponsorów oraz wystawy prac w miejscu publicznym.

 2) Terapia plastyczna : rozwój zainteresowań plastycznych, poznanie ziół, tworzenie stron i ozdabianie „Książki kucharskiej- zdrowe odżywianie”, rysowanie, kolorowanie  ilustracji do „Albumu o ziołach”, ozdabianie osłonek  na doniczki różnymi technikami, wystawa prac.

 3) Terapia komputerowa: Kurs korzystania z komputera, korzystanie z Internetu  w celu wyszukiwania informacji np. o roślinach, pisanie krótkich informacji o wybranych roślinach, ziołach,przygotowywanie stron do „Książki kucharskiej- zdrowe odżywianie”, wykonywanie zdjęć i obróbka fotografii drukowanie tekstów, zdjęć i ilustracji, wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych.

4)    Terapia sportowa: ćwiczenia ogólnorozwojowe,piłka nożna, gry zespołowe, zręcznościowe np. tenis stołowy, piłkarzyki, cymbergaj.

 

R- ROZWÓJ I KOMUNIKACJA

1)  „Warsztaty bębniarskie” - przeznaczone szczególnie dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, podopiecznych stowarzyszenia,  prowadzone przez  wykwalifikowanego instruktora.

2)    Kurs  języka  angielskiego - nauka słów w języku angielskim, poszerzenie słownictwa, rozwój umiejętności mówienia, słuchania i pisania w języku angielskim.

3)    Założenie profilu na portalu społecznościowym „facebook”- nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi, przedstawianie działań i  chwalenie się osiągnięciami.

  

O – ODPORNOŚĆ:

-zajęcia mają na celu wskazanie  różnych sposobów nabywania  odporności fizycznej i psychicznej, radzenia sobie ze stresem, rozwijania  umiejętności szukania nowych  rozwiązań życiowych.

1. Wyjście do „Jaskini solnej” – nabranie odporności, wyciszenie się, koncentracja na bodźcach, wielozmysłowe odbieranie wrażeń.

 

W- WSPÓŁPRACA, WSPARCIE:

1). Prowadzenie „Grupy Wsparcia”  - organizowanie pomocy dla rodziców i opiekunów  dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną przez nauczycieli wolontariuszy- specjalistów z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9.

2). Bezpłatny punkt konsultacyjny - prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologiczno – pedagogicznej  dla podopiecznych stowarzyszenia, ich rodzin i opiekunów

3). Prowadzenie pomocy społecznej- dla dzieci i młodzieży  i dorosłych niepełnosprawnych w razie potrzeby.

4). Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, np. służbą zdrowia.

 

I - INTEGRACJA :

-to inicjowanie i udział podopiecznych stowarzyszenia  w różnych formach działalności społecznej.

1)     Kawiarenka „ Dwa i pół” - dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie -1 raz w tygodniu w poniedziałki przez
2 godziny, gdzie budują wzajemne relacje, nawiązują przyjaźnie, uczą się kulturalnego zachowania.

2)    Zorganizowanie wystawy twórczości podopiecznych stowarzyszenia

3)    Spotkania integracyjne w miejscach użyteczności publicznej np. w restauracjach.

4)    Zorganizowanie  dyskoteki karnawałowej, podwieczorku przy książce, wieczoru  filmowego, wspólnej Wigilii dla członków i podopiecznych stowarzyszenia.

 

E – EDUKACJA:

nabywanie przez uczestników zajęć wiedzy, poszukiwanie,  zdobywanie i wykorzystanie informacji na temat zdrowego trybu życia,  odżywiania się.

 

 

Wigilia

Kurs tańca

Terapia komputerowa

Terapia techniczna

Gotowanie

 

Przez cały rok można przekazywać darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Raiffeisen Bank Polska SA NUMER 55 1750 0012 0000 0000 3129 7036 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  „Prawobrzeże – Szczecin” ul. Letniskowa 1 70 – 763 Szczecin 

 

 

 

PROJEKT „ARKA”

W ROKU 2014 REALIZUJEMY ZADANIE PUBLICZNE-PROJEKT „ARKA”

 

OFERTA- BOP/SP/2014/018

„Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych zapobiegająca ich izolacji i marginalizacji obejmująca osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną”.

 

 

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miasto Szczecin i Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Prawobrzeże– Szczecin”

Obszar tematyczny projektu dotyczyć będzie różnych gatunków zwierząt, tak jak było w biblijnej arce. ARKA to też bezpieczne  miejsce schronienia dla osób niepełnosprawnych i pomoc im w aktywizacji i integracji ze środowiskiem.  Każda z liter projektu  „ARKA” to pierwsza litera działów, obszarów,  kierunków w których będzie odbywać się realizacja zadania:

1)      A- aktywizacja,

2)      R- rehabilitacja, rewalidacja

3)      K– kursy edukacyjne

4)      A- adaptacja do środowiska czyli integracja

Plik do pobrania

 

 

 

Terapia techniczna

Terapia techniczna – żyrafa z siana.

Paweł "rzeźbi" słonia z siana- terapia techniczna w ramach projektu ARKA

Kurs gotowania i pieczenia w ramach projektu ARKA

 

WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE

WSZYSTKICH  CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA

„PRAWOBRZEŻE – SZCZECIN”

odbędzie  się

24.03.2014r. (poniedziałek), o godz.16:00

w stołówce szkolnej

 

 

sekretarz Stowarzyszenia „ Prawobrzeże-Szczecin”

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE PRAWOBRZEŻE- SZCZECIN 

Przekaż

podatku dla naszych dzieci

 

 

Adres siedziby:  -70-763 SZCZECIN, uL. Letniskowa 1, budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 9

Rejestracja w KRS z dnia 27.04.2006
Nr KRS - 0000256083 

REGON - Skład Zarządu:

 • Prezes - p. Marzena Depa
 • Wiceprezes- p. Mirosława Porębna
 • Sekretarz- p. Katarzyna Kowalińska
 • Skarbnik- p. Monika Piechowiak
 • Członek zarządu- p. Czesława Tryc


Statut

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
„Prawobrzeże – Szczecin” KRS 0000256083

 

  PROŚBA O WSPARCIE


Celem Stowarzyszenia jest organizowanie pomocy młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, a także ich rodzinom oraz prowadzenie działań o charakterze rewalidacyjnym i rehabilitacyjnym zmierzających do osiągnięcia przez nich pełnej aktywności życiowej i społecznej.
Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się poprzez:

 • Stworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla potrzebujących i posiadających stosowne orzeczenie mieszkańców Szczecina.
 • Stworzenie świetlicy o charakterze środowiskowym i terapeutycznym dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
 • Inicjowanie działań zapewniających osobom z niepełnosprawnością intelektualną lepsze przystosowanie do życia w społeczeństwie.
 • Popularyzowanie wiedzy o potrzebach i możliwościach osób z upośledzeniem umysłowym.
 • Prowadzenie różnych form edukacji i psychoedukacji dla rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
 • Promowanie metod i form pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w oparciu o własne doświadczenia.
 • Organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez kulturalnych promujących twórczość osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym także o charakterze integracyjnym.
 • Nawiązanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Upowszechnianie wiedzy o potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o współpracę ze środkami masowego przekazu.
 • Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz StowarzyszeniaStowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Prawobrzeże - Szczecin prowadzi zajęcia z terapii zajęciowej dla dzieci starszych, młodzieży i absolwentów oraz rodziców.
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu (każdy poniedziałek) od godziny 16 do 18
Zajęcia prowadzą wolontariusze- nauczyciele ZSS nr 9 
Główne formy terapii to:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Prawobrzeże - Szczecin prowadzi zajęcia z terapii zajęciowej dla dzieci starszych, młodzieży i absolwentów oraz rodziców.
   Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu (każdy poniedziałek) od godziny 15 do 17.
   Zajęcia prowadzą wolontariusze- nauczyciele ZSS nr 9 
   Główne formy terapii to:
    • Rehabilitacyja ruchowa
   to ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia kompensacyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy ruchowe. Zajęcia te zróżnicowane są pod względem wieku, zainteresowań i płci. 

 

 

 

 

 

 

 


  

Zajęcia plastyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży,absolwentów, rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych i absolwentów.

Prowadzone warsztaty mają na celu zmniejszenie poczucia osamotnienia społecznego, poprawę kompetencji społecznych, właściwe reagowanie na niepowodzenia, poprawę komfortu życia codziennego i akceptacje siebie. Budowanie poczucia własnej wartości.    

 

 

 

 

 • Kurs obsługi komputera i pisania pism użytkowych.

Zajęcia mają pomóc uczestnikom w zdobyciu umiejętności posługiwania się komputerem w podstawowym zakresie, nabyć umiejętność pisania podstawowych pism użytkowych niezbędnych przy poszukiwaniu pracy, załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, a także właściwe wykorzystanie sieci Internet 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • kawiarenka internetowa   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • Konsultacje specjalistyczne:
  • pedagoga szkolnego
  • pedagoga specjalnego
  • psychologa
  • logopedy


GALERIA ZDJĘĆ 

SPOTKANIE POD PLATANAMI Tradycyjnie już w niedzielę w dniu 8 czerwca 2008 roku odbyło się spotkanie na Jasnych Błoniach im. Jana Pawła II na VII Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI na wspaniałym festynie organizacji pozarządowych. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


WYSTAWA PRAC W GALAXY 

    

 

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?